Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/67/16/LZT – 11.10.2016r.

Dostawa akceleratora liniowego (przyspieszacza) do Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pL. Hirszfelda 12, 53-437 Wrocław tj.:

A) dostawa loco magazyn Wykonawcy i chwilowe przechowanie
B) deinstalacja, demontaż oraz przechowanie akceleratora Clinac 2100CD Silhouette nr ser. 131
C) adaptacja pomieszczeń po zdemontowanym akceleratorze wg PFU (w tym wykonanie projektu OR oraz projektów adaptacji – budowlanego i wykonawczego)
D) przewiezienie dostarczonego akceleratora do siedziby Zamawiającego, instalacja, uruchomienie,wykonanie testów akceptacyjnych
E) wykonanie szkoleń.

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-z-23-11-2016r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAMIESZCZONA 21.11.2016R.:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia:

Informacja dla Wykonawców nr 3:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 07.11.2016 roku

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 07.11.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 07.11.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ-Specyfikacja Techniczna-zmiana-07.11.2016

Załącznik nr 3 do SIWZ-Arkusz-cenowy – zmiana 07.11.2016

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 07.11.2016

Rysunek ramy wg producenta – odpowiedź na pyt. 7

Rys 1 i 2 – Układ CT i wody lodowej – odpowiedź na pytanie 11

Rysunek – schemat układu wody lodowej 0 odpowiedź na pytanie 11

Informacja dla Wykonawców nr 2:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 03.11.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 03.11.2016r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 03.11.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna – zmiana 03.11.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.10.2016

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 25.10.2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy zmiana 25.10.2016

Załącznik 10a do PFU

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 11.10.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 14.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 25.10.2016r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 27.10.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 03.11.2016r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 05.11.2016r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 11.10.2016

Załącznik nr 5 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw