Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/67/17/LA/AW – 30.08.2017

Sukcesywna dostawa opatrunków dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 15 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-579199-o-zamowieniu-30-08-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-2

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-wadium

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-04-09-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-07-09-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyniku-postepowania-27-09-2017