Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/68/15/ETE 21.08.2015.

Świadczenie usług polegających na unieszkodliwianiu i transporcie odpadów niebezpiecznych oraz medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii z podziałem na 2 pakiety

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 14.09.2015.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z 2.09.2015. GODZ. 10.00 NA 4.09.2015. GODZ. 10.00

Informacja o zmianie terminu – 1.09.2015.

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania – 28.08.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 1.09.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu 21.08.2015.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ – ZMIENIONA 1.09.2015.

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 1

Formularz oferty – Zał. nr 2

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 1 – Zał. nr 3 – ZMIENIONY 1.09.2015.

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 1 – Zał. nr 3

Arkusz kalkulacyjny Pakiet nr 2 – Zał. nr 3a

Oświadczenie z art. 22 – Zał. nr 4

Oświadczenie z art. 24 – Zał. nr 5

Wykaz wykonanych usług – Zał. nr 6

Wykaz osób – Zał. nr 7

Wykaz środków transportu – Zał. nr 8

Projekt umowy – Zał. nr 9 – ZMIENIONY 28.08.2015.

Projekt umowy – Zał. nr 9