Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/70/15/LZT – 03.09.2015r.

Dostawa, instalacja i uruchomienie przyspieszacza liniowego (akceleratora) do radioterapii, specjalizowanych stacji roboczych oraz wyposażenia dozymetrycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu wraz z pracami przystosowującymi pomieszczenia i ich instalacje do montażu i obsługi dostarczonego akceleratora.

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 28.10.2015r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania 28.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 19.10.2015

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 19.10.2015r.:

Załącznik nr 4 – Arkusz cenowy – zmiana 19.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 03.09.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 03.09.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 08.09.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 08.09.2015r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana 18.09.2015r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 18.09.2015r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane dnia 22.09.2015r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana 02.10.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 02.10.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 07.10.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Dokumentacja

Załącznik nr 3 Formularz oferty ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 4 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 5 -oświadczenie z art. 22 ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 6 -oświadczenie z art. 24 ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 7 wykaz dostaw ZP_PN_70_15_LZT

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy ZP_PN_70_15_LZK

Załącznik nr 9 – Informacje do wykonania projektów ochrony radiologicznej dla pracowni Z

Załącznik nr 10 – Dokumentacja techniczna z zakresu ochrony radiologicznej 2008

Informacja dla wykonawców nr 1 z dnia 18.09.2015r.

Informacja dla wykonawców nr 1 z 18.09.2015r.

Załączniki do informacji dla wykonawców nr 1 z dnia 18.09.2015r.:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Sprzętu (po zmianach MLC z 18,09.2015)

Załącznik nr 3 Formularz oferty – zmiana 18.09.2015

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wzór-umowy-zmiana 18 09 2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.10.2015

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.10.2015r.:

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-Sprzętu-po-zmianach-MLC-z-02.10.20151[1]

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-wzór-umowy-zmiana 02 10 2015