Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/7/16/LZT – 19.02.2016r.

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz bieżących napraw tomografu komputerowego do planowania radioterapii SOMATOM AS DEFINITION nr ser. 66883 prod. Siemens oraz sprzętu z nim związanego zainstalowanych w Filii Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu; adres Filii: 59-220 Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

WYNIK PRZETARGU:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 01.04.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.03.2016r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.03.2016r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 14.03.2016r.:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Zestawienie sprzętu i zakres obsługi serwisowej – zmiana 14.03.2016

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy serwis tomografu – zmiana 14.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 19.02.2016r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 19.02.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 24.02.2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – serwis TK 2016

Załącznik nr 1 do SIWZ – Zestawienie sprzętu i zakres obsługi serwisowej

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy serwis tomografu

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach