Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/72/16/LZDChP

DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM I SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ORAZ DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE APARATU DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM, SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW I WYKONANIEM TESTÓW ODBIORCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH DO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA

OGŁOSZENIE

08.11.2016- OGŁOSZENIE WYSŁANE
10.11.2016- OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 10.11.2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
10.11.2016- zał. nr 1a- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE zadanie 1- usg mobilne
10.11.2016- zał. nr 1b- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE zadanie 2- usg automatyczne
10.11.2016- zał. nr 1c- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE zadanie 3- aparat do biopsji
10.11.2016- Zał. nr 1c1- biopsja-2.12.
10.11.2016- zał. nr 1c2- Projekt i obciążenia statyczne
10.11.2016- zał. nr 2a-arkusz asortymentowo cenowy zadanie 1
10.11.2016- zał. nr 2b-arkusz asortymentowo cenowy zadanie 2
10.11.2016- zał. nr 2c-arkusz asortymentowo cenowy zadanie 2
13.12.2016- zmieniony zał. nr 2c arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 3
10.11.2016- zał. nr 3 – Formularz oferty
10.11.2016- zał. nr 4 jednolity europejski dokument zamówienia
10.11.2016- zał. nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
10.11.2016- zał. nr 6a – projekt umowy dla zadania 1 i 2
13.12.2016- zmieniony zał. nr 6a projekt umowy dla zadania 1 i 2
10.11.2016-zał. nr 6b – projekt umowy dla zadania 3
13.12.2016- zmieniony zał. nr 6b projekt umowy dla zadania 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 13.12.2016-odpowiedź na pytania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 20.12.2016- informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

02.02.2017-wybór zadanie 1

10.02.2017-wybór zadanie 2 i 3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

23.02.2017- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia