Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/72/17/LA/17 – 04.10.2017

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 13.11.2017 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 16.11.2017 10:00/10:15

Zakup i sukcesywną dostawę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu- z podziałem na 537 zadań

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-29-09-2017

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-2017-ojs190-388606-pl-w-dniu-04-10-2017

27.10.2017 zmiana-ogloszenia

13.11.2017 zmiana-ogloszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”

siwz-apteka

25.10.2017 Modyfikacja SIWZ

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentoiwo-cenowy

25.10.2017 MODYFIKACJA-zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

02.11.2017 MODYFIKACJA-zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentoiwo-cenowy

zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia

25.10.2017 MODYFIKACJA zalacznik-nr-1-a-opis-przedmiotu-zamowienia-1

zalacznik-nr-2-formularz-oferty

25.10.2017 MODYFIKACJA zalacznik-nr-2-formularz-oferty

zalacznik-nr-3-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-4-wzor-umowy-x-2017-r

25.10.2017 MODYFIKACJA załącznik-nr-4-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-wadium

03.11.2017 modyfikacja-zalacznika-nr-5

zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

zalacznik-nr-7-projekt-umowy-uzyczenia

25.10.2017 Modyfikacja zalacznik-nr-7-projekt-umowy-uzyczenia

26.10.2017 modyfikacja zalacznik-nr-7-projekt-umowy-uzyczenia

 

WYJAŚNIENIA

25.10.2017 odp-nr-1

26.10.2017 odp-nr-2

31.10.2017 odp-nr-3

03.11.2017 zmiana-terminu

06-11-2017-odpowiedz

09.11.2017 odp-nr-5

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21.11.2017 Informacja z otwarcia ofert

15.12.2017 wybór-zad-572

19.12.2017 wybór ZAD. 392

22.12.2017 wybór

12.01.2018 wybór zad. nr 128,516,517

12.01.2018 zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu zad. 332

12.01.2018 wybór

18.01.2018 wybór zad. nr 533

25.01.2018 wybór zad nr 260,476

15.02.2018 UNIEWAŻNIENIE ZAD NR 534