Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/73/15/ETE – 22.09.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Unieważnienie postępowania z dnia 10.11.2015r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 10.11.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.

Załączniki do SIWZ zmienione w wyniku Informacji dla Wykonawców nr 5 z dnia 19.10.2015r.:

AIT 03 Kolumna AN DCO – zmiana 19.10.2015

AIT 04 Kolumna CH DCO – zmiana 19.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.

Załączniki do SIWZ zmienione w wyniku Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.10.2015r.:

PFU-DCOv5_29_09_2015 – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015 + zmiana 14.10.2015

MPWiK_TWP_06.10.2015r.-1

Załącznik 12 do PFU Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z 08.10.2015r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015

Załączniki do SIWZ zmienione wskutek Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 13.10.2015r.:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015

PFU-DCOv5_29_09_2015 – zmiana 02.10.2015 + zmiana 13.10.2015

AIT 01 Systemy integracji DCO – zmiana 13.10.2015-1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2015:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015

Załączniki do SIWZ zmienione wskutek Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 02.10.2015:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 02.10.2015

PFU-DCOv4 – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 7 – Opis systemu panelowego bloku operacyjnego – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wyposażenia stałego – zmiana 02.10.2015

załącznik nr 11 warunki wod-kan – zmiana 02.10.2015

TWP_MPWiK_22.09.2015-1

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY zmiana 02.10.2015

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit zmiana 02.10.2015

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług – zmiana 02.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu z 22.09.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit (1)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług