Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/73/17/LNP/AW – 26.09.2017

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – z podziałem na 22 pakiety

UWAGA: Termin składania ofert zmieniony na 05.10.2017r. do godz. 10:00

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-593219-o-zamowieniu-26-09-2017

ogloszenie-nr-500034512-o-zmianie-ogloszenia

ogloszenie-nr-500037048-o-zmianie-ogloszenia-02-10-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-27-09-2017

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-02-10-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy-zmiana-27-09-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy-zmiana-27-09-2017

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty-zmiana-27-09-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy3

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-27-09-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-29-09-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-3-z-dnia-02-10-2017-r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

informacja-z-otwarcia-ofert-05-10-2017

12.10.2017r. – Wyniki postępowania