Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/74/17/IT/AW – 22.09.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń zlokalizowanych w łączniku pomiędzy budynkiem „A” i „A1”  na potrzeby rozbudowy pracowni Endoskopii w DCO we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-nr-592368-o-zamowieniu-22-09-2017

ogloszenie-nr-500032772-o-zmianie-ogloszenia-22-09-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

WYNAJŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-03-10-2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-z-dnia-04-10-2017r