Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/75/15/LZT – 06.10.2015

Przeinstalowanie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu firmy Varian Medical Systems, to jest akceleratora wieloenergetycznego o nazwie Clinac 2100 CD nr ser. 4069 wraz z wyposażeniem z siedziby Zamawiającego we Wrocławiu do Filii Zamawiającego w Jeleniej Górze (w budowie) z czasowym przechowaniem w magazynie Wykonawcy

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 23.11.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 04.11.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 04.11.2015r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 04.11.2015r.:

Załącznik-nr-4a-do-SIWZ-Wykaz-szkoleń – zmiana 04.11.2015

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzór-umowy – zmiana 04.11.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 16.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 16.10.2015r.

Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia 16.10.2015r.
Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-techniczna-akceleratora – zmiana 16.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 06.10.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 06.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_75_15_LZT

Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna akceleratora

Załącznik nr 2 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór protokołu uruchomienia

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wykaz szkoleń

Załącznik nr 4b do SIWZ – Wzór protokokłu szkolenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wyposażenia dodatkowego – zestaw z miernikiem

Załącznik nr 6 do SIWZ – Transport akceleratora w DCO Wrocław

Zaącznik nr 7 do SIWZ – Transport akceleratora w budynku DCO w Jeleniej Górze – rzut parteru z drogą transportową

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 10 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 11 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 13 do SIWZ – Zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców