Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/76/15/EI – 15.10.2015

Dostawa licencji i uaktualnień na posiadane przez DCO oprogramowanie serwerowe

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 23.10.2015r.:

Wynik postępowania z dnia 23.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 20.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 20.10.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.10.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z 15.10.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.10.2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy-1