Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/78/17/LZE/AW

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych  i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego dostarczonego przez firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o.
znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO) oraz w Filii DCO w Legnicy z podziałem na 6 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-06-10-2017

ogloszenie o zamówieniu opublikowane 11.10.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-6-pakietow

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci-zm-23-10-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci-zm-31-10-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-5

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-5-zmiana-31-10-2017

zalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-6

zalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-6-zmiana-31-10-2017

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-23-10-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-31-10-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-16-11-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA:

informacja-o-wyniku-postepowania-24-11-2017