Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/79/16/LBO

Nazwa:

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych na Blok Operacyjny w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu.

Ogłoszenie:

Ogłoszenie- 26-01-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

Załączniki:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-3-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-5-projekt-umowy-materialy-szewne

Zmiana terminu skłądania ofert:

zmiana-terminu-skladania-ofert-01-02-2017-r

Informacja o zmianach treści SIWZ:

zmiana-tresci-siwz

zmiana-tresci-siwz-1

Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo cenowy po zmianach:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy-poprawiony

Załącznik nr 3 Formularz oferty:

zalacznik-nr-3-formularz-oferty-poprawiony

Informacja z otwarcia ofert:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-07-02-2017r

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania:

informacja-uniewaznieniu-postepowania 08.03.2017