Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/80/17/IT/AW – 04.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń zlokalizowanych w łączniku pomiędzy budynkiem „A” i „A1”  na potrzeby rozbudowy pracowni Endoskopii w DCO we Wrocławiu.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ogloszenie-nr-597112-o-zamowieniu-04-10-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja-z-otwarcia-ofert-16-10-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA

informacja-o-wyniku-postepowania-17-10-2017