Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/82/17/LAM/JG

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM SYSTEMU DO ŚRÓDOPERACYJNEJ RADIOGRAFII TKANEK, APARATU DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ WSPOMAGANEJ PODCIŚNIENIEM, APARATU DO DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

OGŁOSZENIA:

14.10.2017- ogłoszenie 2017-ojs198-406831-pl

SIWZ + ZAŁACZNIKI:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

31.10.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBORY

03.11.2017 WYBÓR PAKIET NR 4

13.11.2017  wybor-pakiet-nr-1 i 9

14.11.2017 wybor-pakiet nr 2 ,3

20.11.2017 wybór pakiet nr 5,6,7,8

15.12.2017 wybor-pakiet-nr-2