Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/83/15/ETE – 17.11.2015r.

USŁUGI HOTELARSKIE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Unieważnienie postępowania i wykluczenie Wykonawcy z dnia 01.12.2015r.:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania i wykluczeniu Wykonawcy z dnia 01.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.11.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 25.11.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 17.11.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 17.11.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie-z-art.-22

Załącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie-z-art.-24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy