Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/83/16/NDLS

Dostawa, instalacja, uruchomienie stołów operacyjnych i zabiegowych wraz z wyposażeniem dodatkowym i ze szkoleniem do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na trzy zadania

UWAGA: PROSIMY O TYTUŁOWANIE DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ STOŁÓW OPERACYJNYCH- ZNAK SPRAWY: ZP/PN/83/16/NDLS”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 07.02.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

14.12.2016- OGŁOSZENIE WYSŁANE
16.12.2016- ogłoszenie opublikowane
19-01-2017-zmienione-ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

16.12.2016-siwz
19-01-2017-zmieniona-siwz
16.12.2016- zał. nr 1a zadanie 1 stoły operacyjne
19-01-2017-zmieniony-zał.-nr-1a-zadanie-1-stoły-operacyjne
16.12.2016- zał. nr 1b- zadanie 2 stoły zabiegowe
19-01-2017-zmieniony-zał. -nr-1b-zadanie-2-stoły-zabiegowe
16.12.2106- zał. nr 1c zadanie 3 stoły operacyjne
19-01-2017-zmieniony-zał-nr-1c-zadanie-3-stół-operacyjny
16.12.2016- zał nr 2 formularz oferty
19-01-2017-zmieniony-zał. -nr-2-formularz-oferty
16.12.2016- zał. nr 3 jednolity europejski dokument zamówienia
16.12.2016- zał. nr 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
16.12.2106- zał. nr 5a wykaz dostaw zadanie 1
16.12.2106- zał. nr 5b wykaz dostaw zadanie 2
16.12.2106- zał. nr 5c wykaz dostaw zadanie 3
16.12.2016- zał. nr 6 projekt umowy
19-01-2017-zmieniony-zał. -nr-6-projekt-umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

19-01-2017-odpowiedź

ODWOŁANIA

27.12.2016- informacja o wniesieniu odwołań wraz z treścią odwołań

27.12.2016- odwołanie 1

27.12.2016-odwołanie 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

07.02.2017-informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

23.02.2017-wybór ofert w zadaniach 2 i 3

28.02.2017-wybór w zadaniu 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

23.03.2017- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia