Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/84/16/LAM

Dostawa, montaż mebli medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na dwa zadania.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 09.02.2017 GODZ. 10:00/10:15
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 13.02.2017 GODZ. 10:00/10:15

27.01.2017- uwaga- Zamawiający dodał załączniki 9a-9c- technologia. Załączniki znajdują się poniżej

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 17.02.2017 GODZ. 10:00/10:15

OGŁOSZENIE

15.12.2016- OGŁOSZENIE WYSŁANE
17.12.16-ogłoszenie opublikowane
20-01-2017-zmiana-ogloszenia
26.01.2017- zmienione ogłoszenie
10.02.2017-zmienione ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 17.12.16-siwz

26.01.2017-zmieniona siwz

17.12.16-zał nr 1a opis przedmiotu zamówienia zadanie 1

26.01.17-zmienione zał. nr 1a opis przedmiotu zamówienia zadanie 1

 17.12.16-zał nr 1b opis przedmiotu zamówienia zadanie 2

26.01.17-zmieniony zał.nr 1b-opis przedmiotu zamówienia zadanie 2

17.12.16-zał. nr 2a arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 1

17.12.16.zał.nr 2b arkusz asortymentowo-cenowy zadanie 2

17.12.16-zał. nr 3 formularz oferty

17.12.16-zał. nr 4 jednolity europejski dokument zamówienia

17.12.16-zał.nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

17.12.16-zał. nr 6a wykaz dostaw zadanie 1

17.12.16-zał. nr 6b wykaz dostaw zadanie 2

17.12.16-zał. nr 7 projekt umowy

17.12.16 zał. nr 8a rzut parteru bu_dr_a110

17.12.16 zał. nr 8b rzut I piętra bu_dr_a111

17.12.16 zał. nr 8c rzut II piętra bu_dr_a112

27.01.2017- zał. nr 9a pw_technologia_bu_I-p

27.01.2017- zał. nr 9b pw_technologia_bu_II-p

27.01.2017- zał. nr 9c pw_technologia_bu_parter

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

26.01.2017- odpowiedzi na pytania

10.02.2017-odpowiedź na pytania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 17.02.2017- informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

09.03.2017-wybór w zadaniu 2

23.03.2017-wybór w zadaniu 1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

21.04.2017- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia