Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/86/15/ETE – 27.11.2015

Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz wykonanie Robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Breast Unitu na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.12.2015r.:

Zawiadomienie o wyniku przetargu z 30.12.2015r. Breast Unit

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2015r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 14.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.12.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.12.2015r.

Załączniki do Informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 09.12.2015

PFU-DCO 2015_12_09 ver_6 – zmiana 09.12.2015

Załącznik nr 7 do PFU – Opis techniczny systemu modułowego – zmiana 09.12.2015

Załącznik nr 8 do PFU Specyfikacja wyposażenia stałego – zmiana 09.12.2015

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit – zmiana 09.12.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 01.12.2015r.:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 01.12.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.11.2015:

Ogłoszenie o zamówieniu z 27.11.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 27.11.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór Umowy Breast Unit

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót i usług