Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/86/16/IAM – 19.12.2016

Dostawa nowej aparatury medycznej na potrzeby Brest Unit dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 25 pakietów

Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.03.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-02-03-2017

Informacja z otwarcia ofert 07.02.2017r.:

zbiorcze-zestawienie-ofert-otwartych-w-dniu-07-02-2017r-aparatura-25-pakietow

UWAGA – zmiana terminu składania ofert na 07.02.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-25-01-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-20-01-2017-roku

Załączniki do informacji nr 1 z dnia 20.01.2017r.:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-20-01-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy-zmiana-20-01-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-20-01-2017

Załącznik nr 6 do SIWZ (zmienione) 20.01.2017r.:

6-dozowniki-i-regulatory-pak-nr-6-zmiana-20-01-2017

7-sprzet-diagnostyczny-ogolnomedyczny-drobny-pak-7-zmiana-20-01-2017

17-pojemniki-do-mater-biolog-i-krwi-pak-17-zmiana-20-01-2017

18-negatoskop-cyfrowy-z-monitorem-pak-18-zmiana-20-01-2017

19-monitor-kopiujacy-wraz-z-rozbudowa-stanowiska-do-znieczulenia-primus-pak-19-zmiana-20-01-2017

21-myjnia-dezynfektor-do-basenow-kaczek-oraz-misek-pak-nr-21-zmiana-20-01-2017

23-negatoskop-cyfrowy-pak-nr-23-zmiana-20-01-2017

24-wanna-do-dezynfekcji-narzedzi-10-l-pak-nr-24-zmiana-20-01-2017

25-parawan-skladany-pak-nr-25-zmiana-20-01-2017

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-19-12-2016r

ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-22-12-2016r-2016-ojs247-451133-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-wyslane-20-01-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-25-01-2016r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załączniakmi:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-wadium

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-7-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-8-do-siwz-wykaz-okresow-gwarancji