Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/86/17/LA/RK

Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 8 zadań

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 31.10.2017 godz. 9.00/9.15

OGŁOSZENIE

13.10.2017- 2017-ojs197-404363-pl

25.10.2017- zmiana ogłoszenia 2017-ojs205-423045-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.10.2017- siwz

13.10.2017- zał.nr 1-arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

13.10.2017- zał.nr 1a-opis przedmiotu zamówienia

13.10.2017- zał. nr 2-formularz oferty

13.10.2017- zał. nr 3-JEDZ

13.10.2017- zał.nr 4-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

19-10-2017-odpowiedz

23-10-2017-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-31-10-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA

16-11-2017-wybór-zadanie-8-uniewaznienie-zadania-1-5

22.11.2017-wybór zadanie 6

24.11.2017-wybór zadanie 7