Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/87/17/LZE/AW

DOSTAWA AKCELERATORA LINIOWEGO DO ZAKŁADU RADIOTERAPII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU,FILIA W LEGNICY, UL. J. IWASZKIEWICZA 5

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 03.11.2017

OGŁOSZENIE

13.10.2017- 2017-ojs197-404533-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-19-10-2017r-2017-ojs201-413525-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13-10-2017-siwz

17-10-2017-siwz-zmiana

13-10-2017-zał nr 1-opis przedmiotu zamówienia

17-10-2017-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana

23-10-2017-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana

13-10-2017-zał nr 2-arkusz cenowy

13-10-2017-zał nr 3-formularz oferty

23-10-2017-zal-nr-3-formularz-oferty-zmiana

13-10-2017-zał nr 4-jednolity europejski dokument zamówienia

13-10-2017-zal nr 5-wykaz dostaw

13-10-2017-zał nr 6-oświadczenie o przyanleżnosci do grupy kapitałowej

13-10-2017-zał nr 7-projekt umowy

17-10-2017-zal-nr-7-projekt-umowy-zmiana

23-10-2017-zal-nr-7-projekt-umowy-zmiana

13-10-2017-zał nr 8-ogólne zasady środowiskowe

13-10-2017-zał nr 9-projekt ochrony radiologicznej – archiwum zip

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-17-10-2017-roku

legnica-proj-budowl-elektr-ster-bunkier-pom-techn

legnica-zdjecia-sterownia-pom-techn-2017-x

legnica-rgnn-sekcje-1-i-2-powykonawcze

 

WYJAŚNIENIE NR 2:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-23-10-2017-roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-03-11-2017

WYNIK PRZETARGU:

informacja-o-wyniku-postepowania-08-11-2017