Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/89/17/IT/AW – 24.10.2017

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem osłony radiologicznej w ościeżu drzwi wejściowych do pomieszczenia terapeutycznego Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-606170-z-dnia-24-10-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-26-10-2017

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-26-10-2017-roku

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU:

informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-24-11-2017