Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/90/16/IT – 29.12.2016

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń dawnej kuchni na Oddział Chemioterapii Dziennej w budynku A Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wynik postępowania z 17.02.2017:

informacja-o-wyniku-postepowania-17-02-2017

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.2017r.:

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 26.01.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-18-01-2017

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-18-01-2017

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-11-01-2017r-zmiana-terminu

Ogłoszenia o zamówieniu:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-29-12-2016

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-11-01-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-dokumentacja

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-robot

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot-wykaz

zalacznik-nr-7-do-siwz-przedmiar-robot