Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/91/16/LAM- 31.12.2016

Dostawa sprzętu medycznego oraz mebli na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w podziale na osiem zadań.

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 14.02.2017 GODZ. 10.00/10.15

UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA 16.02.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

31.12.2106- OGŁOSZENIE WYSŁANE

03-01-2017-ogloszenie-opublikowane

03-01-2017-zmienione-ogloszenie-wyslane

03.02.2017-zmienione ogłoszenie

13.02.2017-zmienione ogłoszenie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

03-01-2017-siwz

03.02.2017- zmieniona siwz

03-01-2017-zal-nr-1a-zadanie-1-defibrylator

03-01-2017-zal-nr-1b-zadanie-2-cisnieniomierz

03-01-2017-zal-nr-1c-zadanie-3-pompa-infuzyjna

03-01-2017-zal-nr-1d-zadanie-4-kozetka

03.02.2017-zmieniony zał. nr 1 d zadanie 4 kozetka

03-01-2017-zal-nr-1e-zadanie-5-wozek-wielofuncyjny

03-01-2017-zal-nr-1f-zadanie-6-wozek-inwalidzki

03-01-2017-zal-nr-1g-zadanie-7-fotel-do-podawania-cytostatykow

03-01-2017-zal-nr-1h-zadanie-8-meble-biurowe

03.02.2017-zmieniony zał. nr 1h zadanie 8 meble biurowe

03-01-2017-zal-nr-2-arkusz-cenowy-zadania-1-7

03-01-2017-zal-nr-3-formularz-oferty

13.02.2017-zmieniony zał. nr 3 formularz oferty

03-01-2017-zal-nr-4-jednolity-europejski-dokument-zamowienia

03-01-2017-zal-nr-5-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

03-01-2017-zal-nr-6-wykaz-dostaw-zadanie-7

03-01-2017-zal-nr-7a-projekt-umowy-zadania-1-6

03-01-2017-zal-nr-7b-projekt-umowy-zadanie-7

03-01-2017-zal-nr-7c-projekt-umowy-zadanie-8

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 03.02.2017- odpowiedzi

06.02.2017-odpowiedź 2

13.02.2017-aktualizacja

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 16.02.2017- informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

28.02.2017-unieważnienie zadania 2,4,5,6 i 7

07.04.2017-wybór zadanie 8

30-05-2017-wybór w zadaniu 3, unieważnienie w zadaniu 1