Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/92/17/LAM/AW – 07.11.2017

Dostawa i montaż lamp operacyjnych – 4 zestawy w salach Bloku Operacyjnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 20.12.2017.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs213-442111-pl-opublikowane-07-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-nr-2017-ojs236-490009-pl-opublikowane-08-12-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-04-12-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy1

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-dostaw

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-7-do-siwz-wymagania-montazowe

zalacznik-nr-8-do-siwz-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

informacja-nr-1-dla-wykonawcow-01-12-2017

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW:

informacja-nr-2-dla-wykonawcow-z-04-12-2017

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW;

informacja-nr-3-dla-wykonawcow-z-11-12-2017

zalacznik-nr-7-do-siwz-wymagania-montazowe-zmiana-11-12-2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 22.12.2017

18. Informacja z otwarcia ofert – 20.12.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA – 27.12.2017

Informacja o wyniku postępowania 27.12.2017