Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/94/15/2015 – 11.12.2015

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, dla realizacji zadania przebudowy części istniejącego budynku A-1 na potrzeby Oddziału Chemii Dziennej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 30.12.2015r.:

Zawiadomienie o wyniku przetargu z 30.12.2015r. Chemia Dzienna

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz usług