Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/94/17/LAM/AW – 13.11.2017

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

UWAGA: Publikacja SIWZ na stronie www. nastąpiła w dniu 13.11.2017r., gdyż dni 10 i 11 listopada 2017r. były u zamawiającego dniami wolnymi od pracy. Wobec okoliczności publikacji ogłoszenia w TED w dniu 10.11.2017r., zamawiający przesuwa termin składania/otwarcia ofert na dzień 29.11.2017r., aby zapewnić Wykonawcom pełne 15 dni na składanie ofert od dnia publikacji SIWZ na stronie www.

Uwaga: termin składania/otwarcia ofert zmieniony na 05.12.2017r. godz. 10:00/10:15

Uwaga: termin składania/otwarcia ofert zmieniony na 06.12.2017r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs216-448499-pl-opublikowane-10-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-wyslane-13-11-2017r

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2017-ojs219-455153-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-wyslane-17-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-drugie-nr-2017-ojs223-463673-pl-opublikowane-21-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-oglszenia-wyslane-20-11-2017

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-trzecie-2017-ojs224-465962-pl-opubl-22-11-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-13-11-2017

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-17-11-2017

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-zmiana-20-11-2017

zalacznik-nr-1-do-siwz-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-zmiana-20-17-2017

zalacznik-nr-5-do-siwz-oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamoienia

zalacznik-nr-6-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana-17-11-2017

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-13-11-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-17-11-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-3-z-dnia-20-11-2017-roku

informacja-dla-wykonawcow-nr-4-z-dnia-30-11-2017-roku

OTWARCIE OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert-06-12-2017

WYNIK PRZETARGU:

zawiadomienie-do-wykonawcow-o-wyniku-postepowania-z-dnia-06-12-2017