Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/95/15/ETE – 08.12.2015

USŁUGI HOTELARSKIE WRAZ Z TRANSPORTEM DLA PACJENTÓW

DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Zawiadomienie o wyniku przetargu:

Zawiadomienie o wyniku postępowania z 19.01.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 08.12.2015r.:

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane 08.12.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 11.12.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie-z-art.-22

Załącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie-z-art.-24

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy