Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/97/15/EI – 04.01.2016

Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego oraz obsługą sieci telekomunikacyjnej wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filii w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5

Ogłoszenie:

04.01.2016 – Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

04.01.2016 – SIWZ

Załączniki:

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Oferta – Załącznik-nr-2

Oświadczenie-z-art.-22 – Załącznik-nr-3

Oświadczenie-z-art.-24 – Załącznik-nr-4

Wykaz-usług – Załącznik-nr-5

Wykaz-osób – Załącznik-nr-6

Projekt umowy – Załącznik-nr-7

Projekt umowy najmu – Załącznik-nr-7a

Oświadczenie-o-zapoznaniu się z ustawą – Załącznik-nr-8

BHP-i-OS-dla-wykonawcy – Załącznik-nr-9

Zmiany:

05.01.2016- zmodyfikowany SIWZ

Załącznik-nr-2- zmodyfikowana Oferta

Wyniki

15.01.2016 – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty